Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Eğitmeni Dişhekimi Eğitimi


     Ağız diş sağlığının korunması ve ağız diş hastalıklarının sıklığının azaltılması için
topluma yönelik olarak yapılacak eğitim çalışmalarında görev alacak dişhekimlerinin
eğitimleri için Türk Dişhekimleri Birliği Koruyucu Ağız Diş Sağlığı Eğitmeni Dişhekimleri
ile Toplum Ağız Diş Sağlığı Eğitim Çalışmaları Yönergesi çerçevesinde bir eğitim programı
planlanmıştır.
Eğitim Programı; Prof. Dr. İnci Oktay ve Türk Dişhekimleri Birliği Toplum Ağız Diş
Sağlığı Eğitimi Komisyonu tarafından hazırlanacak ve gönüllü dişhekimlerinin dağılımları
dikkate alınarak belirlenecek illerde ve 1(bir) gün 09.00-18.00 saatleri arasında
yapılacak olup, eğitim sonrasında “Koruyucu Ağız Diş Sağlığı Eğitmeni Dişhekimi
Sertifikası” verilecektir.
Eğitim programına katılacak dişhekimlerinin başvuruları Odalarımız tarafından en
geç 21 Aralık 2015 tarihine kadar alınarak, Yönergeye göre; Koruyucu Ağız Diş Sağlığı
Eğitmeni Dişhekimi Eğitimine katılma hakkı olan dişhekimlerinin isimlerinin Birliğimize
iletilmesi gerekmektedir.