Odamız

Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu’nun 22-23 Aralık 2010 tarihli toplantısında Şanlıurfa ilinin Gaziantep Dişhekimleri Odasından ayrılarak yeni bir Oda kurulması kabul edilmiştir. Oda Merkezi Şanlıurfa’dır. Dişhekimleri Ekrem KAYA, İsmet KARADAĞ, Bozan YÜCEL , Arif Hikmet İZOL ve M.Nedim HATİPOĞLU, TDB Merkez Yönetim Kurulu tarafından Kurucu Üyeliğe atanmıştır.

 

17-18 Mart 2011 tarihlerinde yapılan 1. Olağan Genel Kurulda Ekrem KAYA, Bahadır BÜLBÜL, M.Hamza ALICI, Bilal DOBLAN ve Mehmet İLDAN Yönetim Kuruluna seçilmiş ve Ekrem KAYA ilk oda başkanı olmuştur.

 

10-11 Mayıs 2014 tarihinde yapılan Şanlıurfa diş hekimleri odası seçimlerinde tek listeyle girmiş olan yönetim kurulu EKREM KAYA,BİLAL DOBLAN,MEHMET ÇALAĞAN,BAHADIR BÜLBÜL.M.HAMZA HACILI Sseçişmiş olup ve EKREM KAYA ODA BAŞKANI OLARAK SEÇİLMİŞTİR.